Blomsterbier.

Blomsterbier (Melittidae) er en liten familie med kun ca 200 arter på verdensbasis, hvorav kun fire arter finnes i Norge. Gruppen er tradisjonelt inndelt i tre underfamilier og har hovedutbredelse i Afrika og Palearktis. Blant biene med korte tunger, karakteriseres blomsterbiene på utformingen av munndelene og de lange og eksponerte mellomhoftene. Artene hekker i bakken og er spesifikke til sine vertsplanter.

Blomsterbier Melittidae Schrenck, 1860
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning