Flekkmarihand.

Flekkmarihand er ein vanleg plante på myrar og i fuktheier i heile landet. Han er den orkidéen storparten av folk har sett, dersom dei ferdast i skog og mark i Noreg.

Flekkmarihand Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.