F4-C-16 Svært kalkrike og humøse små grunne vannmasser uten fisk. F4 Ikke-lagdelte (polymiktiske) naturlig fisketomme vannmasser.
F4 Ikke-lagdelte (polymiktiske) naturlig fisketomme vannmasser