O3-C-4 Kalkrik bunn i sterk kilde. O3 Ferskvannskildebunn.