Vårfluer: Limnephilus sericeus.

Limnephilus sericeus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, brune framvinger med lysere og mørkere flekker. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i både temporære og permanente pytter og dammer, i bekker og i sakteflytende elver. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Limnephilus sericeus (Say, 1824)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.