Vårfluer: Limnephilus borealis.

Limnephilus borealis er en middels stor til stor vårflue med smale, brunmønstrede framvinger med hvite felter og et tydelig, halvmåneformet lyst parti i ytterkanten. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever blant vegetasjon i sjøer, dammer, bekker og sakteflytende partier av elver. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende biter av strå og lignende, unntaksvis også av bark og trebiter.

Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.