Sangsvane.

Sangsvane hekker hovedsakelig i skogsvatn i Troms og Finnmark, men har i de senere årene spredt seg sørover til Østfold. Den er en av de største fuglene i Norge og er lett kjennelig på sin store hvite kropp og gule nebb. Sangsvane overvintrer hovedsakelig i ferskvann i Sør-Norge, men kan også opptre i kyststrøk. Den beiter på vannplanter og dyrket mark.

Sangsvane Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.