Håret krukkeveps.

Håret krukkeveps er den vanligste av våre krukkevepsarter, og skilles fra nærstående arter på den lange utstående behåringen på andre bukledd. Den murer karakteristiske bol med tubeformet åpning. Arten er vidt utbredt i lavlandet på Østlandet, men finnes også i indre Sogn. 

Håret krukkeveps Eumenes coronatus (Panzer, 1799)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.