Laksand.

Laksanda hekker over store deler av landet, men mer fåtallig på Vestlandet. Den er knyttet til fiskerike elver og større næringsfattige vann med klar sikt. Hannen har grønnsvart hode, hvitaktig bryst og kroppssider og svart rygg. Hunnen har brunt hode og gråhvit kropp. En del individer overvintrer i Norge, men mange tilbringer vinteren i Danmark, Tyskland og Nederland. Laksanda lever primært av fisk.

Laksand Mergus merganser Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.