Krikkand.

I Norge er krikkanda vanlig i ulike typer våtmarker over store deler av landet. Dette er den minste gressanda som hekker i Norge. Hannen i praktdrakt er lett gjenkjennelig, mens hunnen har en mer anonym fjærdrakt. Krikkendene som hekker i Norge, overvintrer hovedsakelig i de sørlige Nordsjølandene. Føden varierer med årstidene; høst og vinter går det mye i ulike typer frø, mens innslaget av animalsk føde er betydelig i hekkesesongen.

Krikkand Anas crecca Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.