Brunnakke.
  • Creative Commons Attribution | Lillian Utstrand Gulliksen

I Norge hekker brunnakken spredt i våtmarksområder over store deler av landet. Hannen i praktdrakt er lett gjenkjennelig, mens hunnen har en mer anonym fjærdrakt. Brunnakker i Norge overvintrer i Vest-Europa. På menyen står for det meste ulike former for planteføde.

Brunnakke Mareca penelope (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.