Norskveps.

Norskveps er en av de vanligste stikkevepsartene i høyereliggende og nordlige områder. Den går også opp i høyfjellet. Typiske eksemplarer er lette å kjenne igjen på de røde flekkene på siden av bakkroppen. Fargene gir ellers et nokså mørkt inntrykk og gulfargen virker skitten. 

Norskveps Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.