T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg.