Buttklokkemose.

Buttklokkemose er en av våre minste klokkemosearter som kjennetegnes av små tungeformede blad uten spiss og glatte sporehus uten peristom. Artens norske utbredelse omfatter hovedsakelig fjelltraktene der man kan finne den på noe forstyrret baserik jord eller grus. Arten er ganske sjelden.

Buttklokkemose Encalypta mutica I.Hagen
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.