Bløtdyr: Berghia norvegica.

Berghia norvegica er en nakensnegl som kun er kjent fra Norge, og ble beskrevet fra Trondheimsfjorden i 1939. Siden ble den ikke observert før i 2012 da individer ble funnet i Gulen i Sognefjorden. Arten er lett å kjenne igjen med oransjegule cerata og tydelige vorter på rinoforene. Dette er en art med skjult levevis som er vanskelig å finne.

Berghia norvegica Odhner, 1939
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.