Gaffelrødtopp.

Gaffelrødtopp er en sjelden begerlav som ligner melrødtopp og kystrødtopp. Den skilles fra disse på rikere forgreining og annen kombinasjon av lavsyrer. Gaffelrødtopp er utbredt langs kysten fra Rogaland til Trøndelag.

Gaffelrødtopp Cladonia alpina (Asah.) Yoshim.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.