Glattrødbeger.

Glattrødbeger danner podetier med breie begre og forholdsvis glatt overflate uten tydelige gryn. Den er vanlig i hele landet, men er ofte vanskelig å skille fra grynrødbeger kun på morfologien. Den kan bestemmes enkelt på kjemien.

Glattrødbeger Cladonia borealis S. Stenroos
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.