Pigghuder: Diplopteraster multipes.

Hele familien Pterasteridae, har fått navnet etter ”pterus” som betyr vinge, eller fjær. Ordet gjenspeiler membranen som vever sammen en piggrekke på undersiden, og som kan minne om en vinge. Hele kroppen er også dekket av en membran (supradorsalmembran) som bæres oppe av mange piggklaser (paxiller).  

Diplo betyr dobbel, og henviser til artens karakteristiske fire rader med sugeføtter, istedenfor to, som er vanlig for sjøstjerner.

Diplopteraster multipes (M. Sars, 1866)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.