Svamper: Spongillidae.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Kirt L. Onthank

Fem arter ferskvannsvamp er funnet i Norge. De kan opptre som et moseaktig belegg på bunnen, eller danne en buskaktig vekstform med korte tykke grener. Alle artene i Norge tilhører klassen horn- og kiselsvamper (Demospongiae) og familien Spongillidae.

Spongillidae
Creative Commons Attribution | Arne Andersen