Stor sandgullveps

Stor sandgullveps er en vanlig art i sandområder med vertsarten gransnutebillegraver Cerceris arenaria, der den kan finnes i store mengder. Den besøker ofte blomster. Arten skilles fra den nærstående liten sandgullveps Hedychrum niemelai på at den er større, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Stor sandgullveps Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.