Løvskogvedveps.

Løvskogvedveps er en stor murerveps som lokalt kan være tallrik i skogsområder i lavlandet på Østlandet, der den ofte er å finne på skjermplanter. Den kjennetegnes på størrelsen og den langstrakte kroppsformen og at kroppen har både kort og lang behåring. 

Løvskogvedveps Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.