Russernebbkreps.

Russernebbkreps ble funnet første gang i Norge i 1978, men er siden funnet regelmessig fra nær havnivå og opp til over tregrensen. Den trives best i elektrolyttfattig, nøytralt vann.

Russernebbkreps Alona karelica Stenroos
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.