Avosettkreps.

Avosettkreps har fått navnet på grunn av den framskutte delen av hodepartiet som er oppoverbøyd, liksom nebbet til avosettfuglen. Arten er sjelden og er kun funnet i den sørøstlige delen av Norge.

Avosettkreps Pleuroxus uncinatus Baird
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.