Spisshjelmdafnie.

Spisshjelmdafnie, som er den minste av dafniene i Norge, har et langt spisst hode som mangler punktøye. Den er vanlig i næringsrike vann i lavlandet, og er aldri funnet nord for Lillehammer.

Spisshjelmdafnie Daphnia cucullata Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.