Stor kulekreps.

Stor kulekreps er ofte større og har er noe lengre og slankere bakkropp enn slektningene sine, som den kan forveksles med. Ryggskjoldet er tynt og transparent. Den er forholdsvis vanlig og har en spredt utbredelse i Norge.

Stor kulekreps Chydorus latus Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.