Kanthaleprikkdafnie.

Kanthaleprikkdafnie er kjennetegnet med et relativt stort øye og ved at den har 8–9 lange tynne pigger som blir større mot spissen av bakkroppen. Den er funnet i både små pytter og større innsjøer når ikke pH er for lav.

Kanthaleprikkdafnie Ceriodaphnia megops Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.