Toporenebbkreps.

Toporenebbkreps er den største av artene tilhørende slekten Alona. Den er en strandlevende art som er meget vanlig og er utbredt over hele landet. Arten fins i alle typer vannforekomster og er tolerant i forhold til forskjellige miljøforhold.

Toporenebbkreps Alona affinis Leydig
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.