Torvmoseslekta.
  • Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Vår torvmoseflora har et enestående artsmangfold og rommer alle de europeiske torvmosene med unntak av fire arter som også er inkludert her. Torvmosene i Norge teller så langt i alt 57 arter med underarter. Noen arter som ikke er funnet hverken i Norge eller Europa så langt er også med for å stimulere til nyfunn. Alt i alt er derfor 65 torvmoser avbildet og nærmere omtalt. 

Torvmoseslekta Sphagnum L.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet