Fagertorvmose.

En av de vakreste torvmosene vi har med sitt spennende fargespill fra grønt til brun-oransje i vide myrmatter, og med sine prismeaktige greiner med tydelig rekkestilte blad.

Fagertorvmose Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.