Sumptorvmose.
  • Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Denne storvokste torvmosen med grønne til rosabrunlige hoder finnes som navnet tilsier oftest på sumpaktige voksesteder. Først og fremst er den å finne i myrskoger i lavlandet og i fuktige heier langs kysten.

Sumptorvmose Sphagnum palustre L.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.