Metallkulegullveps.

Dette er den vanligste av de små gullvepsene som ruller seg sammen som ei kule. Den er utbredt på Østlandet og finnes i busk og kratt med død ved. Den er oppgitt som parasitt fra både Passaloecus, Pemphredon og Psenulus, men det er uklart hvilke verter den prefererer hos oss. Arten kjennes igjen på den lange behåringen og den dype innskjæringen i bakkroppsspissen.

Metallkulegullveps Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.