Engeitermaur.

Engeitermaur lever i små samfunn på tørr soleksponert mark med skrinn vegetasjon. Arten er middels stor og mørk rødlig og har karakteristisk utformete antenneskaft. Den er relativt vanlig i lavlandet i Sør-Norge, men særlig i kystnære strøk.

Engeitermaur Myrmica schencki Viereck, 1903
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.