Sandeitermaur.

Sandeitermaur er en varmekjær art som finnes i åpne, tørre områder som sandyner og tørrbakker. Arten er relativt stor og lys med karakteristisk antenneskaftbasis. I Norge finnes arten spredt i kystnære områder fra Østfold til Møre og Romsdal.

Sandeitermaur Myrmica sabuleti Meinert, 1860
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.