Frynsetorvmose.

Frynsetorvmosen er en grønn torvmose med tydelig toppknopp i hodet og ekstremt frynsete stengelblad som gjør den lett kjennelig. Om høsten produserer den rikelig med sporehus.

Frynsetorvmose Sphagnum fimbriatum Wilson
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.