Vritorvmose.

En ensartet gulbrun torvmose med tydelig krøkte hodegreiner med  markert sidebøyde blad. Den mest kalkkrevende av våre torvmoser.

Vritorvmose Sphagnum contortum Schultz
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.