Mørk sandmaur.

Mørk sandmaur er en liten og nokså aggressiv maur som lager store underjordiske kolonier i tørr sandjord. Arten er karakteristisk med sitt store og rektangulære hode med tette langsgående riller. I Norge er den nokså vanlig i varme og åpne naturtyper i kystnære strøk i Sør-Norge.

Mørk sandmaur Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.