Skåleitermaur.

Skåleitermaur er en relativt stor og lys eitermaur som finnes i mange ulike naturtyper fra tørrmark til myr. Arten karakteriseres ved at antennebasis er formet som en stor skålaktig utvidelse. Arten er vanlig i lavlandet i Sør-Norge nord til Møre og Romsdal.

Skåleitermaur Myrmica lonae Finzi, 1926
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.