Blank smaragdgullveps.

Arten er helt nylig påvist i Skandinavia, og er trolig en sjelden art som forekommer sammen med de andre artene i Elampus-slekten. Verten er trolig graveveps i slekten Mimesa. Til nå er den påvist i noen få sandområder i Sør-Norge, men ikke ved kysten. Arten skilles fra de andre artene i slekten på svakere punktering på bakkroppen og at lamellen på siste ryggledd har unik utforming (som en mellomting mellom Elampus panzeri og Elampus constrictus).

Blank smaragdgullveps Elampus foveatus Mocsary, 1914
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.