Gulnål.

Gulnål vokser på åkermark og kjennes på sitt thallus med få og grunne innskjæringer og glatte overflate. De nåleformede sporofyttene som sprekker i to fliker, er karakteristiske når den er fertil.

Gulnål Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.