Praktgullveps.

Praktgullveps er en relativt liten art som er vanlig i tørre sandskrenter på hele Østlandet. Den parasitterer gravevepser i slekten Tachysphex. Praktgullveps har unike fargetegninger, med rødt også på thorax, noe som gjør at arten ikke kan forveksles med noen andre norske arter.

Praktgullveps Chrysis illigeri Wesmael, 1839
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.