Håret biegullveps.

Håret biegullveps er en relativt vanlig art på lokaliteter med murerbier i skog og langs kysten på Østlandet. Den er aktiv om våren (mai) og parasitterer på flere ulike arter av murerbier Osmia. Den er enkel å kjenne igjen på at den mangler tenner på siste ryggledd, som også er forsynt med sorte utstående hår. Bakkroppens punktering er tettere enn hos Chrysura radians.

Håret biegullveps Chrysura hirsuta (Gerstäcker, 1869)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.