Akera bulllata er en sjøharelignende snegl med et tydelig eggformet skall på bakkroppen. Den kan svømme, og lever i beskytta fjordområder på grønnalger og sjøgress.

Her ligger to individer inntil hverandre på bløt bunn.

Kjennetegn

Akera bullata er en snegl som tilhører Aplysiida, og er i slekt med sjøharene, en gruppe innen Heterobranchia som fremdeles har et skall, men der skallet er redusert i forhold til kroppsstørrelsen. Arten har en lang og slank snegleformet kropp med et eggformet skall som dekker bakkroppen, men der kroppen ikke kan trekke seg fullstendig inn i skallet. Langs ryggsiden på kroppen danner kappa to vingelignende utvekster, parapodier, som går i ett med kroppen langs hele ryggsiden fra skallet på bakkroppen og helt frem til hodet. Hodet mangler rinoforer og munntentakler.

Kroppsfargen er rødbrun med hvite prikker og flekker. Selve skallet har en gulaktig hvitfarge. Skallet kan bli opptil 45 mm langt, mens hele kroppslengden kan bli opptil 80 mm lang.

Akera bullata er kjent for å kunne svømme. Til å bevege seg i vannet bruker den de vingelignende parapodiene på ryggsiden.

Utbredelse

Arten er funnet fra Middelhavet og nordover langs de Britiske øyer, Azorene og Kanariøyene, langs den svenske vestkysten og nord til Barentshavet. Langs norskekysten er den funnet fra Oslofjorden og nord til Finnmark.

Levesett

Arten lever på grunt vann med sand og mudderbunn i beskyttede fjorder, og er assosiert med ålegressenger. Den er også beskrevet som en sedimentspiser (detrivor) som kan leve av delvis nedbrutte organiske rester, og den er funnet ned til 370 meters dyp. På samme måte som sjøharen kan skille ut et lilla blekk for å skremme vekk predatorer, så kan Akera bullata også gjøre det samme. I tillegg kan arten svømme vekk fra predatorer ved å flakse med parapodiene på ryggsiden. Det er også observert at arten har en sosial svømmende adferd, der hundrevis av individer i ulike størrelser svømmer opp i vannet samtidig.

Eggene legges i en uryddig, lys gul streng som kan ligne på eggene til sjøharen, Aplysa punctata. Den er imidlertid tynnere og lysere i fargen. Akera bullata reproduserer fra april eller mai til juli, og det er også i denne perioden det er vanligst å se den svømmende.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med sjøhare Aplysia punctata, fordi begge har store og vingelignende utvekster på ryggsiden. Men i motsetning til sjøharen, som har et indre østersformet skall midt på ryggsiden, så har Akera bullata et stort og tydelig eggformet skall på baksiden av kroppen. I tillegg har sjøharen både tydelige sammenrullede rinoforer og munntentakler.

Etymologi

Slektsnavnet Akera kommer fra gresk og betyr hornløs. Det henviser til at arten mangler rinoforer og munntentakler.

Artsnavnet bullata kommer fra latin og betyr oppblåst, og henviser til det eggformede skallet på bakkroppen.

YouTube video: Film av Akera bullata

Akera bullata er i stand til å svømme ved hjelp av kappen. På engelsk kalles arten «sea hare», og må ikke forveksles med sjøhare, Aplysia punctata. På svensk kalles den «manteldansare» – kappedanser. 

Kilder

Ballesteros M, Madrenas, E og Pontes M (2023). Akera bullata in OPK-Opistobranquis. Publisert 13/08/2014. Hentet 10/06/2023. Tilgjengelig på https://opistobranquis.info/en/DFZi1

Forbes E og Hanley S (1853). A history of British Mollusca and their shells. John Van Voorst, London.

Morton JE og Holme NA (1955). The occurrence at Plymouth of the opisthobranch Akera bullata, with notes on its habits and relationships. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 34: 101-112.

Wigham GD (2022). Marine gastropods 4: Heterobranchia 1. Synopses of the British Fauna (New Series) 63: 1–299.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Akera bullata O. F. Müller, 1776. www.artsdatabanken.no/Pages/334753. Nedlastet <dag/måned/år>.