de første få meter under kompensasjonsdypet (gjerne over sprangsjiktet), karakterisert ved betydelig innslag av «sublitorale» arter