sedimenter som hovedsakelig er resultatet av at suspenderte (uoppløselige faste stoffer som svever fritt i vannet) leirpartikler blir avsatt på elvebunnen. Leirpartiklene er opprinnelig avsatt i marint miljø.