Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
 • Romlig skala
  7 128-256 m
Basistrinn
 • HY-a Mer eller mindre lukket system med vannmasser uten årstidsbestemt sirkulasjonsmønster (polymiktisk)
  HY-b Mer eller mindre lukket system med lagdelte vannmasser som har årstidsbestemt fullsirkulasjon (mono- og dimiktisk)
  HY-c Åpent system preget av gjennomstrømmende vann
  HY-d Åpent system preget av bølgevirkning
  HY-e Åpent system preget av tidevannsstrømmer
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM