Produksjon av organisk materiale mindre enn nedbrytningen (respirasjonen), lysinnstråling < 0.3–1(–10) % av strålingen ved vannoverflata. Bare spredt forekomst av alger i denne sonen.