Drift av løst eller partikulært organisk materiale. Elvenbunnen har en noe mer observerbar rikere flora av begroingsalger og fauna av filtrerere sammenlignet med elvebunnen nedenfor