Drift av løst eller partikulært organisk materiale, men ingen påviselig forskjell i utløpsoset sammenlignet med elvebunnen nedenfor