Kartleggingsenheten omfatter fast elvebunn i grotte.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i elver og bekker i alle størrelser som renner i løp under bakken, dvs. i grotter over fastbunn. De fleste underjordiske løp finnes i forbindelse med karst, dvs. oppløsningsformer i karbonatbergarter. På grunn av lysmangel, finnes ikke vannplanter i grotter. De norske grottene har også sparsom fauna.

Identifisering

Påvisning underjordisk grotte med elveløp. 

Utbredelse og regional fordeling

Grotter finnes spredt over hele landet, hovedsakelig i områder med kalkrik berggrunn, som marmor og kalkstein. Antall grotter er desidert størst i Nordland. Til nå er om lag 2000 grotter kjent og noenlunde godt dokumentert. Grotter finnes i alle høydenivåer, fra havnivå til høyfjellet.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-en TU Turbiditet.