​Den 24. november 2021 lanserer Artsdatabanken en ny Norsk rødliste for arter. Programmet for lanseringskonferansen er nå klart. Det er gratis å delta på konferansen. Meld deg på - førstemann til mølla gjelder!

Seks år etter at den forrige Rødlista for arter ble lagt frem i 2015 er det igjen på tide å gjøre opp status for utdøingsrisikoen for artene i Norge. Den 24. november vil Artsdatabanken legge frem en ny og oppdatert Rødliste for arter. Dette skjer på en egen lanseringskonferanse på Radisson Blu Hotel, Alna i Oslo. 

Programmet for konferansen er nå klart. I tillegg til en presentasjon av de overordnede resultatene fra den nye Rødlista, blir det, tradisjonen tro, en rekke interessante foredrag fra spesielt inviterte foredragsholdere. Her har du muligheten til å bli oppdatert - om tilstanden i norsk natur, og utviklingen for artene i hav, ferskvann, fjell, skog og andre livsmiljøer.

Artsdatabanken kan love at dette blir en flott og interessant dag, der du får møte Artsdatabanken og eksperter som har vært involvert i rødlistearbeidet. Vi garanterer god stemning, og en sosial møteplass der du vil treffe andre som er opptatt av norsk naturmangfold og rødlistede arter.

Se programmet og meld deg på her. Konferansen er gratis. Det kan bli rift om plassene, så vær tidlig ute med påmeldingen.

I tillegg til å være en fysisk konferanse, vil arrangementet også bli strømmet live. #rodlista21

 

Heroringvinge Coenonympha hero har gått stekt tilbake i hele Europa, inkludert i Norge, på grunn av endrede driftsformer i landbruket. De gamle skogsengene gror igjen eller plantes til med gran, mens de mer produktive gressbiotopene drives mer intensivt. I de foreløpige vurderingene til Norsk rødliste 2021 ble heroringvinge vurdert til kategorien sterkt truet EN.